2012 Duivelsberg EVP Gedichten Geesten Horen / Weten / Voelen Jozef Rulof Kundalini Reiki Paranormal activity spiritualiteit * Mijn boekenkast * Mijn Buddah * The Magic Touch Wie ben ik?
Voorpagina » The Magic Touch

The Magic Touch


 Wat 'The Magic Touch' inhoud: 

Dat is iets wat de mensheid, in deze moderne en snelle wereld, waarschijnlijk een beetje vergeten is. Maar als iedereen deze 'Magic Touch' weer eens onder ogen neemt,
dan zal de wereld er een stukje beter uit gaan zien. 

(Het gaat hier over de zeven zonden en de zeven deugden.)


***

De zeven zonden

Trost (Superbia) Hoogmoed - Hovaardigheid - IJdelheid

Hebzucht (Avaritia) Gierigheid

Lust (Luxuria) Onkuisheid - Wellust

Jaloezie (Invidia) Nijd - Gramschap - Afgunst

Vraatzucht (Gula) Onmatigheid - Gulzigheid - Vraatzucht

Woede (Ira) Toom

Traagheid (Acedia) Gemakzucht - Luiheid - Vadsigheid

*** 

De zeven Deugden

Wijsheid (Prudentia) Voorzichtigheid - Verstandigheid

Rechtschapenheid (Lustitia) Rechtvaardigheid

Zelfbeheersing (Temperantia) Gematigdheid - Matigheid

Moed (Fortidudo) Sterkte

Geloof (Fides)

Hoop (Spes)

Liefde (Caritas) Naastenliefde

Fides, Spes, Caritas

Geloof, Hoop en Liefde

 

© Eddy Rosier 2006 / 2014