2012 Duivelsberg EVP Gedichten Geesten Horen / Weten / Voelen Jozef Rulof Kundalini Reiki Paranormal activity spiritualiteit * Mijn boekenkast * Mijn Buddah * The Magic Touch Wie ben ik?
Voorpagina » Lucide dromen » Het krijgen en herkennen van lucide dromen

Het krijgen en herkennen van lucide dromen

Lucide dromen deel 2

Het krijgen en herkennen van lucide dromen 

Velen zeggen in hun kindertijd lucide dromen gehad te hebben. Deze dromen zijn echter moeilijk bewust op te roepen. Om dit te vergemakkelijken, hebben enkele universiteiten en Stephen Laberge een aantal verschillende technieken ontwikkeld. 

Het is in eerste instantie belangrijk je dromen te herinneren, anders weet je niet of je al dan niet een lucide droom gehad hebt. Een goede manier om de droomherinnering te verbeteren, is het bijhouden van een dromenboek: een boek waarin men zo veel mogelijk dromen of delen ervan noteert. Het is belangrijk om dit boek naast het bed te laten liggen, omdat de herinnering meestal snel weer verdwijnt na het wakker worden. Het helpt om na het ontwaken even de ogen te sluiten, stil te blijven liggen en zo veel mogelijk droomherinneringen naar boven te halen. 

Bekende technieken 

Realiteitstesten
 

Het belangrijkste aspect van lucide dromen is het beseffen dat men droomt. Daarom helpt het om bij het zien van een droomteken een realiteitstest uit te voeren. Droomtekens zijn aanwijzingen dat men aan het dromen is, waarbij het meestal gaat om situaties die in werkelijkheid onmogelijk zijn. Deze droomtekens worden vaak in vier categorieën ingedeeld: 
Actie - De dromer, een droompersonage of een droomobject doet iets dat onmogelijk is, bijvoorbeeld vliegen. 

Vorm - Iets of iemand ziet er vreemd uit, of verandert plotseling van vorm. 

Context - De plaats of de situatie is vreemd. 

Bewustzijn - Een vreemde gedachte of emotie, een vreemd gevoel of een ongewone manier van waarnemen. 

Hoewel deze situaties vaak absurd zijn, beseft men meestal niet dat men droomt. Het logische redeneringsvermogen werkt tijdens een droom immers minder sterk dan wanneer men wakker is. Om deze droomtekens toch op te merken, kan men realiteitstesten uitvoeren. Dit is een veelgebruikte, gemakkelijke techniek, waarbij men een bepaalde actie uitvoert waaraan men kan merken of men al dan niet droomt. Een aantal voorbeelden van veelgebruikte realiteitstesten, zijn de volgende: 
[b]-[b]Kijk naar een horloge. Bedek het horloge en kijk daarna nogmaals hoe laat het is. Vaak zal de klok vreemde dingen vertonen, andere tijd bijvoorbeeld, omdat men wacht op informatie (dat is men gewend van een klok) in plaats van dat men de droom zelf invult. De klok kan geen informatie geven, omdat de klok niet bestaat. 

-Ook teksten zijn meestal onstabiel: vaak bewegen de letters en als je ze probeert te lezen, lukt dat meestal niet of moeizaam. 

-Schakel het licht aan en uit. In een droom zal het meestal nauwelijks lichter of donkerder worden. 

-Probeer te zweven of te vliegen. 

-Knijp in je arm. In een droom doet dit geen pijn, omdat men in dromen geen pijn voelt. 

-Doe je mond dicht en knijp je neus dicht en probeer dan te ademen. In een droom zal dit gewoon lukken. 

-Begin met lopen, je zult niet moe worden. 

-Loop door een muur of steek er een hand doorheen. 

-Kijk in een spiegel. Spiegels in dromen geven niet precies jouw spiegelbeeld weer. 

-Kijk naar je handen. In dromen heb je vaak meer vingers, zijn je handen vervormd of kan je er doorheen kijken. Een vinger er doorheen steken volstaat ook. 

-Vraag jezelf af wat je tien minuten geleden deed. Als je je dat kan bedenken en het logisch is, weet je dat je niet droomt. In je dromen verspringt de tijd vaak en is tijd onlogisch. 

De theorie achter deze dingen is dat als je gedurende de dag regelmatig realiteitstesten doet, je dit automatisch ook in je droom zult doen waardoor je lucide wordt omdat je beseft dat er iets niet klopt. 
Behalve op absurde situaties, kun je ook letten op persoonlijke droomtekens: objecten, dieren of personen die opvallend vaak voorkomen in je dromen. Je kunt die terugkerende thema’s ontdekken door een dromenboek bij te houden. Als je zo’n persoonlijk droomteken opmerkt, kan je ook een realiteitstest uitvoeren. 

wordt vervolgd... ==>Droomverlenging