2012 Duivelsberg EVP Gedichten Geesten Horen / Weten / Voelen Jozef Rulof Kundalini Reiki Paranormal activity spiritualiteit * Mijn boekenkast * Mijn Buddah * The Magic Touch Wie ben ik?
Voorpagina » Horen / Weten / Voelen

Horen / Weten / Voelen

Wat is helderhorendheid?

 

Helderhoren is het horen van geluid dat niet hoorbaar is voor de normale mens. Het is een geluid dat buiten het normale geluidsspectrum valt. Het zijn geen hogere of lagere tonen, maar ander soortige tonen. Iemand die helderhorend is kan dit opvangen. Het lijkt soms wel alsof het wordt ingefluisterd. Het hoeft niet altijd in de oren te zijn. Het komt ook voor dat het in jezelf gehoord wordt.

 

 Welke mogelijkheden zijn er? 

 

Doorkrijgen door middel van entiteiten 

Innerlijk horen 

Geluidsexpressie

Doorkrijgen door middel van entiteiten. Rond (bijna) iedereen bevinden zich meerdere entiteiten. Deze helpen de persoon in kwestie en kunnen hem raad geven wanneer de persoon het kan horen. In deze wereld bevinden zich niet alleen welwillende entiteiten, ook kwaadwillende entiteiten bestaan er en die kunnen het verkeerde met je voor hebben en het verkeerde adviseren.

Het is dus belangrijk om heel erg dicht bij jezelf te blijven en te evalueren wat er geadviseerd wordt. Wanneer een persoon ervaring heeft met het horen van geesten kan die een onderscheid maken tussen de kwaadwillende en goedwillende entiteiten.

Innerlijk horen .....uit je diepste binnenste
Andere mensen horen niet buiten de persoon, maar luisteren in zichzelf.

Het verschil met helderwetendheid is in deze de bron van waar het vandaan komt.

Bij helderwetendheid krijgt de persoon de informatie binnen vanuit een kosmische bron, terwijl het hier uit een innerlijke bron komt.

De persoon gaat in zichzelf, bij het eigen innerlijke te rade hoe iets zit. Het is hierbij van wezenlijk belang dat de persoon zijn of haar eigen innerlijke vrij kan laten spreken zonder beïnvloedingen van de wil en het ego dat de persoon kan hebben.

 Geluidsexpressie 

 

Hierbij hoort de persoon de stem van iemand anders en kan uit deze stem dingen herleiden. Wanneer iemand praat stopt de persoon er onbewust een heleboel emoties en energieën van zichzelf in. Wanneer de persoon bijvoorbeeld verbeelding heeft wordt dit ook meegegeven in de stem van die persoon. Door de stem draagt de persoon zijn verbeelding dan uit. Dit is het geval bij ieder gevoel en iedere karaktertrek.

Ook wanneer de persoon liegt kan de andere persoon dit horen in de stem. De energie van het liegen wordt meegedragen in de stem en opgevangen in het oor. Deze energie vertaalt zich dan in het weten dat de andere persoon liegt. Met het luisteren naar de expressie (uiting) in het geluid, kan er meer uit de stem gehaald worden. Je hoort een stem en aan de hand van die stem kun je beschrijven hoe de persoon in elkaar zit.

 

Wat is helderwetendheid?

 

Bij helderwetendheid krijgt de persoon een antwoord binnen. Bij dit antwoord krijgt die een gevoel of een weten dat dit absoluut zeker klopt, zonder daar een rationele verklaring voor te kunnen geven. Het (helder)weten lijkt nergens vandaan te komen, het komt niet uit het gevoel of de intuïtie, maar uit het "niets" zo lijkt het.

Wanneer de persoon zuiver is en niet de antwoorden beïnvloedt krijgt hij objectieve antwoorden of dingen door.
Maar bij onzuiverheid of beïnvloeding kunnen de antwoorden vervormd worden.

Een helderwetend persoon krijgt zijn informatie niet uit zichzelf, maar uit een kosmische bron van informatie.
Wat een helderwetend persoon binnenkrijgt zijn geen woorden of beelden, maar is een universele energie die de persoon in kwestie vertaalt naar zijn wereld in zijn taal of beelden.
Het omzetten gebeurt zonder het denken van de persoon en gebeurt automatisch, tenzij er de woorden niet voor gevonden kunnen worden of dat het niet voor te stellen is.

Wanneer er woorden voor zijn te vinden (met de juiste nuances) of in beelden te vertalen krijgt de persoon dit door voordat er over nagedacht wordt. Vaak al tijdens de vraagstelling komt er wat binnen. Maar een helderwetend persoon kan ook beperkingen hebben.

Wat veel mensen niet kunnen vragen (omdat ze door hun ontwikkeling er nog niet aan toe zijn) is over dat wat de Graal wordt genoemd.

Welke mogelijkheden zijn er?
 

•   In "woorden"  

•   In "beelden" 

•   In "woorden" 
 

Zoals het hierboven is beschreven krijgt de persoon het niet letterlijk in woorden door. Een persoon krijgt niet letterlijk in zijn of haar taal door, maar wel in de vorm van een universele energie die ieder mens kan begrijpen en om kan zetten naar zijn of haar taal. Wanneer de persoon enigszins ontwikkeld is kan die de nuances aangeven.
Een ja/nee vraag is hier zeer gemakkelijk te beantwoorden.
Niet altijd zijn de universele energieën om te zetten in de eigen taal, bijvoorbeeld wanneer er geen woord voor is.

In "beelden" 
 
Hetgeen de persoon doorkrijgt is een zelfde soort universele energie als wanneer het in "woorden" is, alleen heeft het net een andere vibratie, waardoor het in beelden omgezet wordt.

 

Wat is heldervoelendheid?

 

Heldervoelendheid is het voelen van subtiele energieën.
Dit kunnen verschillende energieën zijn, de energieën van de omgeving waar je bent of de gevoelens en emoties van mensen.
De energieën die waargenomen worden van de omgeving zweven als het ware op die locatie rond. Zo heeft ieder huis een andere sfeer, dat bepaald wordt door de bewoners van het huis.Deze energie kan nog lang blijven hangen als de bewoners zijn verhuist en nieuwe bewoners zijn ingetrokken. 

Bij het voelen van mensen (of dieren) maak je contact met de uitstraling van die persoon.Wanneer dat contact gemaakt is bekijk je die energieën en beter is het om die niet over te nemen.

 

 Welke mogelijkheden zijn er? 

Voelen van energieën in het algemeen.

Voelen van natuurwezens 

Voelen van anderen (gevoelens & emoties) 

Het voelen kan met meerdere lichaamsdelen.

Sommige mensen voelen met hun handen.

Dan voelt die het koud of warm worden wanneer er iets is.

De kou geeft aan dat er iets niet in orde is.

Ook is het mogelijk verschillende sterktes te onderscheiden.

Andere mensen voelen met hun hoofd.

Wanneer er enorm veel (positieve) energie naar je toe komt kan er een fijne tinteling komen in (een bepaald deel) van het hoofd. Wanneer deze energie uitermate sterk is kan in het gehele hoofd een fijne tinteling komen, die zelfs tot in de schouders voelbaar is. Ook kun je in je hoofd een negatieve (niet fijne) tinteling krijgen, wanneer iets niet goed voelt.

Deze tinteling voelt anders en voelt niet zo zacht als de fijne tinteling bij positieve energie.
Ook is het mogelijk dat je op bepaalde plekken het heel erg koud gaat voelen in de onderbenen en eventueel ook de knieën en bovenbenen.

Ook is het mogelijk dat je op bepaalde plekken het gevoel krijgt dat je moet knielen, omdat het heel erg zwaar wordt in de onderbenen. Ook kan het voorkomen dat het zo zwaar voelt dat het lijkt alsof je wegzakt in de grond.

Het voelen op plekken komt veelvuldig voor bij mensen. Men denkt nogal eens dat men alle energieën voelt van zo'n plek, maar meestal voelt een persoon slechts een enkele energie. Het gebeurt maar zelden dat de heldervoelende persoon alle energieën kan voelen, die er op een plek aanwezig zijn.

Voelen van natuurwezens 

Op bepaalde plekken in het landschap zijn er natuurwezens aanwezig. De energie hiervan is goed te voelen, ook al kunnen ze zich onder de grond bevinden. Er is niet slechts één gevoel bij het voelen van natuurwezens.

Dit komt doordat er heel veel tussenvormen zijn, die net weer iets verschillen van andere deva's. Zodoende verschilt de uitstraling die voelbaar is voor de mens per tussenvorm. Natuurwezens zijn aardewezens die heel erg verbonden zijn met de aarde.

Voelen van anderen (gevoelens & emoties) 

Wat een heldervoelend persoon soms ook kan (aan)voelen, zijn de de gevoelens en emoties van andere personen. Het is mogelijk dat de heldervoelende persoon die emoties oppikt en overneemt, dit kan beter niet gebeuren, omdat dit je eigen gestel beïnvloedt.

Tijdens het voelen van anderen is het nodig dan de voelend persoon zelf zuiver is en leeg blijft van de emoties van de ander. Het voelen kan bij de persoon zelf en op afstand, hier wordt veelal een foto voor gebruikt. Bij het voelen van een foto kan men soms een hartslag voelen. Een zeer gevoelig persoon kan bijvoorbeeld voelen dat de persoon op de foto een alcoholist is.

Als de gevoelige persoon zich er niet voor afschermt kan die zelf dronken raken (voor meerdere dagen). Ander voorbeeld is bij een persoon op een foto met maagkanker, de voelend persoon kan hier maagpijn van krijgen. 

Schulpen 

Schulpen is wanneer een wezen door je lichaam heen gaat, van voren naar achteren of van achteren naar voren door het lichaam. Dit kan een lichtbol zijn of een entiteit die dit doet. De persoon in kwestie die dit meemaakt kan dit heel erg sterk merken, maar het kan ook wat zwakker.

Over het algemeen krijgt die persoon een heerlijk gevoel over zich wanneer dit gebeurt. Het wezen dat door je heen gaat is soms duidelijk voelbaar en soms ook zichtbaar. Deze ervaring is zeldzaam. Soms kan het betekenen dat een entiteit je wilt bedanken voor wat je hebt gedaan. 

Bron: De Kristal

 

(c) Eddy Rosier 2014