2012 Duivelsberg EVP Gedichten Geesten Horen / Weten / Voelen Jozef Rulof Kundalini Reiki Paranormal activity spiritualiteit * Mijn boekenkast * Mijn Buddah * The Magic Touch Wie ben ik?
Voorpagina » Geesten

Geesten

Geesten

De menselijke geest, aldus de gangbare opvatting, is onderdeel van de mens, net als ziel, psyche, zelf. Een mens kan er niet zonder ("de geest geven" = overlijden). Een pienter iemand wordt wel een scherpe geest genoemd. Dit begrip is ook verwant met menselijk bewustzijn.

In diverse religies en filosofie├źn bestaan verschillende indelingen van de mens. Soms twee: Geest en materie of stof, soms drie: Geest, Ziel en lichaam, soms vier (jodendom: neshama, ruach, nefesh en guf), soms vijf (boeddhisme: de vijf khandhas). Soms worden ook termen verschillend gebruikt, en worden ziel en geest als begrip verwisseld. De 'religieuze menselijke geest' neemt een geloof aan tot zijn waarheid, en gelooft er in.

Een geest is een vermeend verschijnsel dat in het volksgeloof doorgaans in verband wordt gebracht met de ziel of geest van een overleden persoon die niet tot rust kan komen. Spoken worden als eng beschouwd en vormen vaak deel van horror- en griezelverhalen.

Hoe geesten eruit zien en zich gedragen varieert sterk per verhaal of cultuur. Een spook wordt meestal voorgesteld als een kleurloze schim. In films, al naar gelang het genre, zijn spoken doorzichtige wezens die door gesloten deuren kunnen zweven of lopen, waarbij ze vaak weeklagen, of figuren die met een soort laken zijn overdekt en een holle lach kunnen produceren.

Natuurwetenschap

Vanuit natuurwetenschappelijk perspectief is men sceptisch over het bestaan van spoken. Door fysicalisten wordt het bestaan van zuiver spirituele wezens ontkend en is het bestaan van spoken volgens deze (dominante) stroming onmogelijk. Er is nog nooit een dergelijke entiteit in een verifieerbare situatie waargenomen. De gangbare wetenschappelijke opvatting is daarom dan ook dat spoken niet bestaan en zuiver fictief zijn.

Essentie

De essentie (Latijn: essentia, van esse, zijn) of het wezen is filosofisch gezien de aard  van iets, datgene wat kenmerkend is voor iets. Essentie kan in het algemeen worden beschouwd als datgene wat overblijft wanneer de als zodanig beschouwde 'randzaken' worden weggedacht. Het essentiedenken veronderstelt dus het bestaan van een 'zuiver' wezen, omgeven door bijzaken.

Sceptisch 

  * Wetenschappelijk scepticisme: men onderzoekt of de beweringen van anderen de toets van de wetenschappelijke methode kunnen doorstaan dat wil zeggen herhaalbaar en falsificeerbaar zijn. Meestal zijn paranormale claims en excentrieke uitvinders het onderwerp van sceptische onderzoekers.

Daarnaast wordt de term scepsis (Gr. skepsis = onderzoek) of sceptisch in het dagelijks spraakgebruik gebruikt. Men kan bijvoorbeeld sceptisch zijn of een beloofd rendement van een beleggingsrekening wordt gehaald; of een sporter wel zal gaan winnen als deze favoriet is, etc.

Wetenschappelijk

Het wetenschappelijk scepticisme is gerelateerd aan het filosofisch scepticisme. Het is een belangrijk onderdeel van het empirisme, dat in de wetenschap wordt gebruikt. Men gaat er hier vanuit dat de theorie  de waarneming moet volgen. Aan de hand van deze waarneming wordt een nieuw model gemaakt of een oud model getoetst. Men onderzoekt in het wetenschappelijk scepticisme of het model de waarnemingen kan verklaren. Ook onderzoekt men of de waarneming herhaald kan worden. Wordt er niet aan deze voorwaarden voldaan, dan dient het model of de waarneming verworpen te worden.

Een variant van het wetenschappelijk scepticisme is het activistische scepticisme, dat zich ten doel stelt bepaalde buiten- of ongewone beweringen en aanspraken publiekelijk aan de kaak te stellen en indien mogelijk als oplichterij of pseudowetenschap te ontmaskeren.

Weer een andere variant is het pseudoscepticisme, een door de Amerikaanse socioloog Marcello Truzzi geïntroduceerd begrip om een manier van denken aan te duiden die sceptisch lijkt te zijn, maar dat in werkelijkheid niet is.