2012 Duivelsberg EVP Gedichten Geesten Horen / Weten / Voelen Jozef Rulof Kundalini Reiki Paranormal activity spiritualiteit * Mijn boekenkast * Mijn Buddah * The Magic Touch Wie ben ik?
Voorpagina » EVP

EVP

\

Bandstemmen


Onder bandstemmen verstaat men het verschijnsel dat men in een bandopname bovennatuurlijke stemmen meent te ontdekken die niet tot de eigenlijke opname behoren en die men toeschrijft aan overledenen en bovennatuurlijke wezens, zoals geesten, engelen of demonen. Men beschouwt deze stemmen als een paranormaal verschijnsel. Aanvankelijk ontdekte men dit verschijnsel voornamelijk in de ruis van de de blanco gedeelten van een opname, maar tegenwoordig probeert men het verschijnsel voort te brengen door speciale opnames, o.a. door in stilte met open micofoon op te nemen of een radio af te stemmen tussen twee zenders en het geruis op te nemen.

Veel mensen maken opnames op plaatsen waar men bovennatuurlijke krachten vermoedt, zoals begraafplaatsen en spookhuizen. Volgens anderen die zich met het verschijnsel bezighouden, kunnen bruikbare opnames echter overal gemaakt worden. De opnames worden door sommigen luid en versterkt afgespeeld, anderen bewerken de opnames enkel met een filter, zodat bijgeluiden die er (volgens hen) niet ophoren, er afgehaald worden.

De benaming "Bandstemmen" is de traditionele naam voor het verschijnsel, omdat het oorspronkelijk alleen op magnetische band (op spoel of cassette) werd vastgelegd. De "Stemmen" kunnen echter opgenomen worden met behulp van elk willekeurig opname-apparaat, zoals de Mini Disc, de Personal Computer of een memorecorder met flashgeheugen. Er komt dan geen band aan te pas. De benaming "Elektronisch Stemmenfenomeen" zou beter op zijn plaats zijn (afgeleid van het Engels: Electronic Voice Phenomena).

Attila von Szalay, Friedrich Jurgenson en Konstantin Raudive zouden de eersten geweest zijn die interesse toonden voor EVP. Raymond Bayless, de partner van von Szalay, zou de term EVP hebben uitgevonden, een term die bekendheid kreeg dankzij de werken van uitgever Colin Smythe.

Wetenschappelijke verklaring

Bij elk signaal dat verwerkt wordt door elektronische apparatuur, zal ruis worden toegevoegd. De kwaliteit van apparatuur wordt bepaald door signaal/ruisverhouding. Hoe meer signaal t.o.v ruis, hoe beter de apparatuur. Bij geluidsapparatuur is zelfs het Dolby-systeem ontwikkeld om ruis te onderdrukken. Ruis op geluidsopnamen met een constant niveau afhankelijk van de frequentie, wordt ook wel witte ruis genoemd.

Door het luid afspelen van 'stille' stukken van een bandopname zal het ruisgeluid zwaar versterkt worden. Filterbewerkingen zorgen voor hun eigen vorm van 'ruis'. Sommige mensen menen in deze ruis boodschappen te horen. Hier is sprake van een psychologisch effect, genaamd pareidolie, een type illusie of misperceptie waarbij een vage of onduidelijke stimulus wordt opgevat als iets duidelijks. Andere voorbeelden van pareidolie zijn: het zien van dieren, gezichten e.d. in wolken, het zien van het silhouet van Maria in aardappels, watervlekken e.d. of het horen van satanische boodschappen in achteruit afgespeelde rockmuziek. Er zijn ook gevallen bekend van mensen die stemmen meenden te horen in het gepruttel van koffiezetapparaten e.d.

Ook kunnen elektronische onderdelen van opnameapparaten slecht afgeschermd zijn voor elektromagnetische frequenties waarop spraak door de ether verzonden wordt, zoals die van radiozenders, mobiele telefoons, walkietalkies, babyfoons etc. De Panasonic RR-DR60-memorecorder bijvoorbeeld is door Panasonic van de markt gehaald vanwege dit euvel. Dit apparaat is echter zeer geliefd bij mensen die aan dit soort ongewenste ontvangst bovennatuurlijke oorzaken toedichten.

De enige wetenschap die zich met dit fenomeen bezig heeft gehouden is de parapsychologie.

Bron: Wikipedia

Wil je meer weten over dit fenomeen, klik dan op deze >>>link <<<