2012 Duivelsberg EVP Gedichten Geesten Horen / Weten / Voelen Jozef Rulof Kundalini Reiki Paranormal activity spiritualiteit * Mijn boekenkast * Mijn Buddah * The Magic Touch Wie ben ik?
Voorpagina » 2012

2012

Bewustzijn voor 2012

Dimensies zijn Geestelijke deuren in een bewustzijn. As wij weer iets begrijpen is dit een sleutel tot hogere Dimensies, dit geeft toegang tot een hoger weten.

Bovennatuurlijke kracht heeft invloed gehad op onze collectieve bewustzijns.Deze evolutie lessen konden niet in hogere Dimensies gerealiseerd worden. De Aarde is de laagste Dimensie van de Universum, daarom werd deze Evolutieleer ook hier op Aarde uitgewerkt en geleerd, daarom IS iedereen nu hier op Aarde.

De Aarde is normaal in de 5de Dimensie, alleen voor deze gelegenheid werd de Aarde in de 3de Dimensie omgedoopt, daarom zijn er bovennatuurlijke invloeden hier op Aarde gebeurd, daarom waren wij ook afgesloten van andere Dimensies. Daarom was de Aarde ook geïsoleerd van de hogere Dimensies van de Universum.De sleutels van bewustzijns konden wij alleen hier op Aarde leren en begrijpen. Dit IS voor een MISSIE - DOEL voor iedereen om een eeuwig leven op te eisen. Deze garantie kunnen wij bewerkstelligen als wij GEESTELIJK ook in balans zijn.

Op 21-12-2012 eindigt deze evolutionaire INVLOED van de Universele bewustzijns.21 = 2+1= 3 * 12 = 1+2= 3: Dan is niemand op Aarde nog in de 3de Dimensie van bewustzijn. 2012 = 2+0+1+2= 5: Dan worden wij weer opgetild in de 5de Dimensie van ons bewustzijn en hebben wij onze 4de Dimensie en de 4de chakra begrepen. Dit moest gebeuren; zodat wij de mens veel bewuster zouden zijn. Wij begrijpen NU dat er veranderingen nodig waren om onze bestaansrecht te verzekeren, dit kon alleen als wij geestelijk hiervan bewust zijn. Dus als er sprake zou zijn van iemand de schuld hiervan te geven, kunnen wij wijzen naar boven, ZIJ hebben juist dit gedaan voor alles en iedereen, zodat iedereen onsterfelijk zou worden.Daarvoor zijn er bovenaardse dingen gebeurd, die de mensen niet kunnen verklaren.

De 4de Dimensie en 4de chakra daar zit onze ego en zelfvertrouwen en energie in. Daarom moesten wij allemaal naar de 3de Dimensie terug en dit gaan begrijpen en uitwerken op de 3de Dimensie hier op Aarde. De 4de Dimensie heeft te maken met onze eigen 4de chakra en heeft te maken met onze persoonlijkheid en karakter. De 5de Dimensie heeft te maken met onze 5de chakra, HART chakras over liefde. De 6de Dimensie heeft te maken met onze 6de chakra, heeft te maken met het Christus bewustzijn en dit IS een deel van de Schepper God Zelf dat in ons zit.

Na 2012 gaan wij verder waar wij gebleven waren voordat deze inmengingen van polarisaties en dualiteiten ons leven op zijn kop heeft gezet en dan zijn wij ook BEVRIJD van alle karma uit ons verleden. Wij moesten leren om niet bang te zijn en niet emotioneel en niet boos te zijn; testen die wij onbewust ervaren hebben.

Zo gauw als de mensheid terug in de 5de Dimensie van bewustzijn is, werkt het Universum weer samen met de Aarde en de mensheid, want wij waren door deze evolutie invloed afgescheiden van elkaar. De Aarde zal ook terug gaan in haar 5de Dimensie en dan kunnen wij de mensheid ook rechtstreeks via de Kosmos naar de Aarde gaan. Wij hoeven dan niet meer te reïncarneren, dan kunnen wij met ons eigen Lichtlichaam op Aarde verblijven want dan hebben wij niet meer dit zware aardse lichaam als voertuig nodig, dan willen wij allemaal wel hier op Aarde zijn. De Aarde IS de meest realistische Dimensie van alle anderen Dimensies.

Wij zijn allen de geestelijke trap op geweest voordat wij hier op Aarde kwamen. Onze herinneringen zijn intact gebleven, daarom gaan wij alles weer herinneren. Wij gaan terug op die geestelijke trap waarvan wijzelf een sleutel voor hebben.

Het IS moeilijk als wij iets niet begrijpen, nu wij dit weten, begrijpen wij ook waarom wij onwetend waren over deze veranderingen in het collectieve bewustzijn. Het resultaat IS er nu ook naar, onze DNA is opgewaardeerd, wij worden vitaler en gaan er jonger uitzien en worden ouder en wij zijn ook veel wijzer geworden.

In 2012 zijn wij allen weer terug in onze eigen geestelijke bewustzijn. Wij zijn dan vrij en dan kunnen wij zelf bepalen of wij op Aarde willen blijven of niet. Er zijn al velen mooie mensen naar boven gegaan, sommige moesten lijden om zich te ontwortelen aan deze 3de Aardse bestaan. Dit IS nu niet meer nodig, wij worden verlost van al het LIJDEN, zodra wij zelf ook alle negatieve karma loslaten.

Blauwdruk voor 2012

Alles wat er ook gebeurt aan verschuivingen of gevoelens of pijn gebeurt allemaal in onszelf, ZOEK niet buiten jezelf, begrijp je eigen BLAUWDRUK.Wij voelen ons ongemakkelijk en dit is niet alleen toe te schrijven aan onze DNA die geactiveerd is. Wij verliezen iets heel erg belangrijks uit het oog. Wij gaan NU ook onze eigen Blauwdruk BEGRIJPEN, dat moet ook voor 2012. Op iedereen zijn Blauwdruk staat geschreven dat wij onze ziel moeten reinigen, want wij zitten allemaal midden in onze eigen ZIELEN EVOLUTIE GROEI.

Voor de duidelijkheid wij zitten NU midden in een Zielen Evolutie die eindigt op 21-12-2012, niemand kan dit ontwijken, want dit is een innerlijk proces.Heb je NU nog een ONRUSTIG 'ZIELS' gevoel, dan moet je echt nog werken aan je eigen zielendoel, dan heb je je eigen BLAUWDRUK nog niet begrepen.

De reden waarom wij veranderingen voelen IN onszelf is NU heel belangrijk om dit zelf ook te begrijpen. Wij moeten allemaal voldoen wat er op onze Blauwdruk staat, want daarom zijn wij allemaal naar de Aarde gekomen. Onze Blauwdruk is in onze ZIEL en op iedereen zijn Blauwdruk staat zijn persoonlijk zielen doel ook. Op 21-12-2012 gaat deze Blauwdruk bij iedereen weg, dan is iedereen in balans.

Deze zielenevolutie is belangrijk voor iedereen: iedereen heeft een ZIEL en onze persoonlijkheid ''EGO'' zit in onze ziel en onze ziel moet nu opruiming houden en die gebreken die nog in ons zelf aanwezig zijn LOSLATEN. Dit kan de ziel zelf niet doen, wij zijn die persoonlijkheid en EGO en wij zijn er zelf verantwoordelijk voor en dit moeten wij begrijpen. Deze zielen evolutie wil ons iets duidelijk maken, van kijk eerst naar je zelf, kijk niet naar een ander, wijzelf mogen eens kijken wat wijzelf kunnen veranderen in ons zelf. Doe een zelf onderzoek en dan kom je er achter wat je zelf nog kunt veranderen en daar gaat deze zielen evolutie over.

Bij iedereen is deze innerlijke zielen evolutie cirkel hard aan het werken en daar door voelen we onrust/pijnen vanuit onze ZIEL komen. Een innerlijke menselijke evolutie cirkel gaat van 1 tot 8 levens lagen, iedere keer als wij bij de 8ste levens laag van een cirkel zijn aangekomen ''zoals nu'' veranderd er iets in onszelf want het is een innerlijke gebeurtenis. Nu zijn wij bij de 8ste levenslaag in de 4de cirkel en dan eindigt deze zielen evolutie drang voor iedereen op 21-12-2012. Daarna beginnen wij met NR 1 tot de 8ste laag/level van de 5de levenscirkel of levensreis.

De mensheid heeft dan 4 keer de 8ste levens cirkel doorlopen van onze evolutie en deze keer is het een evolutie speciaal voor de ZIEL. Onze persoonlijkheid ''EGO'' moet in balans zijn. Daarom voelen wij ook probleempjes en pijntjes in ons zelf, de Ziel moet zich schoonmaken en dit kunnen wij alleen zelf doen, zo gauw wij onze ''foutjes'' die wij nog steeds zelf maken gaan zien/herkennen in onszelf dan pas kan de ziel de ''begrepen'' lessen LOSLATEN. Wij zijn verantwoordelijk voor onszelf en als wij dit allemaal begrijpen des te eerder wij in balans komen.

Als wij weer meer vertrouwen in ons zelf hebben, functioneren wij ook beter. Vertrouwen en geloven zijn 2 van onze krachtigste zintuigen, maar wij dachten dat wij 10 zintuigen hadden, nu weten wij dat wij nog 10 zintuigen erbij hebben. Wij zelf kunnen alle zintuigen activeren en dit doen wij door daar in te geloven, het zijn onze helpers je kunt zeggen ons gereedschap, die wij echt nodig hebben.

Het LICHT hebben wij altijd al in ons gehad, want het is ons GEBOORTERECHT en nu mogen wij dit weer zelf activeren, door daar in te geloven en zo gaat dit met alles ''geloven is vertrouwen'' daar begint toch alles mee en dan activeren wij iets in ons innerlijke zelf. Dit Licht is het deel van de Schepper God Zelf, als wij dit aanvaarden als de werkelijkheid dan activeren wij gelijk de hele waarheid in onszelf. De waarheid hebben wij al in onszelf, dit is ook een van die 20 zintuigen. Wij zeggen wel ik heb dit intuïtief waargenomen, dat is direct weten dat is de waarheid en dit kunnen wij voor alles gebruiken. EIS alles toch OP in je, het is je geboorterecht het is van jouw. TRANSFORMEREN is ook een van die zintuigen, gebruik toch die mooie TOOLS ze zijn van jou, dit helpt om in balans te komen.

Wat wij momenteel voelen is dat wij door een grote ziels verandering heengaan en dit kan ook gevoelig zijn bij degene die nog veel moeten leren over zichzelf. Bij diegene die al in balans zijn gaat alles heel makkelijk en dit komt omdat diegene al aan zich zelf heeft gewerkt. Denk nu niet ik hoef niets te veranderen, want dit betekent dat wij blind zijn voor onze eigen fouten, want als wij iets voelen betekent dit dat wij zelf nog steeds iets moeten veranderen, anders zouden wij niet die onrust in ons zelf voelen, dan hadden wij alles al begrepen en losgelaten.Wij zijn echt nooit uitgeleerd, want als wij dit denken, zijn wij heel arrogant, want de leerlingen worden ook leraren en zo blijven wij van elkaar leren.

Hoe beter wij in balans zijn, te meer wij innerlijk WETEN, vertrouw daarop want het is al IN ons aanwezig. Vertrouwen is het allerbelangrijkste. Accepteer deze ziels veranderingen want die is voor iedereen. Verander wat te veranderen valt in jezelf, dan zijn wij allemaal weer wakker, dan kunnen wij verder met ons leven. Als wij weer iets BEGRIJPEN, dan WETEN wij ook gelijk wat de WAARHEID is.

Wakker worden voor 2012

Het is zó belangrijk om juist nu alle onbewuste mensen wakker te maken voor geestelijk /spirituele wijsheid. De reden hiervoor is dat op 21 december 2012 iedereen op Aarde hun 4de ZELF Bewustzijn moeten hebben, want de Aarde bereidt zich voor om naar haar 4de Dimensie van bewustzijn te gaan. Dus na 21 -12- 2012 kunnen geen ''slechte negatieve'' mensen meer op deze Aarde bestaan.

BELANGRIJK: Alleen heel slechte negatieve mensen gaan dan terug naar de Kosmos, dat zijn diegene die de Aarde ook heel erg onveilig maken. Er is dan ook geen andere keus; zij willen of kunnen niet veranderen, zij kunnen dan niet hier op Aarde bestaan. Voel je niet ongemakkelijk bij deze beslissing van hogere hand dit is het allerbeste voor deze mensen. Hun GEEST is ziek. Wij hebben nog 5 jaar de tijd voordat dit gaat plaatsvinden dus geen paniek. Blijf vooral positief en logisch denken dan komt alles goed, heb daar ook zeker vertrouwen in.

Wat er in 2012 gaat gebeuren, daar hoeft helemaal geen paniek over te bestaan, want diegene die dit niet willen begrijpen, of willen inzien en er nog niet aan toe zijn zullen toch automatisch het 3de Bewustzijn loslaten, zodat de Aarde terug kan naar haar 4de Bewustzijn. Dus de 3de Bewustzijn denkende mensen hebben allemaal nog steeds een kans om wakker te worden voor 21-12-2012. Dit is dan de evolutie van de mens waar we nu doorheengaan, maar ook is het een evolutie voor de Aarde, want de Aarde zal dan ook een betere plaats worden om te vertoeven.

Zoveel mogelijk mensen moeten dus voor 2012 WAKKER worden gemaakt en dit betekent dat we allemaal mogen gaan inzien, dus gaan begrijpen wat onze eigen lessen en ''foutjes'' zijn. Dit kunnen we echt alleen zien en begrijpen wanneer we onze OGEN en OREN eindelijk openen voor de realiteit. Door beter te luisteren, ook dan begrijpen we dingen veel beter. Wij blijven steeds dezelfde foutjes maken? Zie het als een cadeautje als iemand anders je helpt om iets wat je zelf nog niet hebt gezien, ons dan te laten weten. Als wij onszelf beter begrijpen, dan komen wij ook in balans en zo komen we ook in onze eigen 4de zelf bewustzijn.

In onze GEEST zit ons verstand en niet in ons brein, want ons brein beheerst alleen de functies van ons lichaam. Geestelijke wijsheid, kunnen we niet met ons brein begrijpen, die heeft daar echt geen weet van. Innerlijk weten komt vanuit onze eigen intuïties, dus vertrouw en geloof hierin.

Mensen die nog steeds zwart/wit denken, begrijpen alleen deze 3de Dimensionale bewustzijn en denken dat er hier op Aarde alleen een mentale en emotionele en materiele mentaliteit bestaat. Dus denken dat alleen hun lichaam belangrijk is. Sommige mensen begrijpen eigenlijk wel dat ze wat moeten doen en denken als ze lichamelijk in balans moeten zijn dat dit het is. Maar zij vergeten dat Geestelijke wijsheid het allerbelangrijkste is om gezond te worden en te blijven. Deze mensen blijven dan onbewust dus echt onwetend van wat hun geest nodig heeft? Ook begrijpen ze er dan niets van hoe ze in een hoger bewustzijn moeten komen, weet dit, wij hebben echt alles geweten, dus het zit nog allemaal in ons.

Wat is er nu nodig voor 2012? Mensen hun ogen te openen voor datgene wat er nu werkelijk aan de hand is. Laat vooral mensen inzien ''wakker maken'' en dus hun ogen openen dat er werkelijk een andere werkelijkheid bestaat dan waarin zij in geloven en in denken en in vastzitten. Laat hen weten dat het verleden niet vastgehouden moet worden. Laat dit los. Het verleden was alleen een leerschool, nu in dit Aquarius tijdperk zeg je, ik wil loslaten van datgene wat ik toch niet meer kan veranderen en dit doe je voor je eigen gemoedsrust.

Als we iets niet meer kunnen veranderen, LAAT DIT LOS. Onze ouders wisten toen niet veel beter, wij weten nu wel veel meer. Nu hebben we de gelegenheid ons te verdiepen in de juiste materie die wij onbewust vergeten waren. Leef in het Nu en draai soepel met alles mee, niets moet, alles mag. Kinderen van nu weten al zoveel meer als toen wij zelf kind waren. Vooral loslaten wat we niet meer kunnen veranderen, dat is soepel door het leven gaan. Emoties zijn gevoelens die we niet begrijpen dus ga voelen met je hart. Weet dat jezelf het allerbelangrijkste bent en dat dit beslist niet egoïstisch maar essentieel is, want wij moeten eerst zelf in balans komen en dan pas kunnen wij andere mensen echt helpen. Het hoort nu eenmaal bij onze evolutie en des te eerder we dit allemaal gaan begrijpen des te eerder komen we in balans en zijn we ook gelukkig en gezond.

Gebeurtenissen in 2012

Lang geleden waren er geruchten dat de Aarde zou vergaan. Deze voorspellingen zijn ongegrond en we hoeven echt geen angst of paniek te hebben. De Aarde is een Dimensie van de Kosmos zelf. De Aarde heeft NU bekend gemaakt in haar Blauwdruk wat er werkelijk staat te gebeuren.

In deze nieuwe Blauwdruk van de Aarde staat vermeld.

In 2012 zal de Mens ZELF in zijn 5de Dimensie van bewustzijn zijn.

In 2030 zal de Aarde ZELF in de 4de Dimensie zijn.

In 2050 zal de Aarde ZELF in de 5de Dimensie zijn.


Wat staat ons dan te wachten in 2012. Er zullen dan geen 3de Dimensionale onbewuste ''denkende'' mensen meer op Aarde zijn. Zij zijn overgegaan naar de Kosmos. Als deze mensen terugkomen naar de Aarde komen ze terug met een hoger bewustzijn. Er zijn dan nog alleen 4de en 5de Dimensionale bewuste mensen hier op Aarde. De wereld zelf is nog niet veranderd, dat komt in 2030 en 2050.

Meesters en Gidsen zijn al op Aarde en zij komen al met een volledig 5de of 6de Dimensionaal Bewustzijn. Dit werkt heel positief door op de wereld en mensheid. Het is nodig dat de Lichtwerkers zo door blijven gaan. Ze zijn al 50 jaar hiermee bezig om met zo'n allen in een hoger bewustzijn te komen en ''Geestelijke Wijsheid" te verwerven. Spiritualiteit kunnen we verstandelijk beslist niet begrijpen.

Voor diegene die NU op 'n dwaalspoor zitten betekent, dat ze zijn aangekomen bij een kruising van een ander bewustzijn. Dit dwaalspoor kan behoorlijk heftig zijn omdat emoties en fragmenten onze gedachten passeren. Boor die andere bewustwording aan, gebruik dit voor nieuwe informaties die ons nog beter zou helpen te begrijpen waar het allemaal omgaat. Blijf er niet in hangen, weet dat het de bedoeling is om door te gaan, maar dan op een ander bewustzijnsniveau.

Het proces van spiritualiteit is geestelijke groei. Soms is het inderdaad de bedoeling om iets of iemand los te laten en dit hoort ook bij geestelijke groei. Liefde vrij laten doorstromen, eis niets, heb geen verwachtingen, heb geen oordelen, zich onthechten aan iets of iemand, dan pas kan liefde vrij stromen maar dan onvoorwaardelijk en oprecht.

Wat is er dan zo belangrijk om in een hoger bewustzijn te komen? Het IS de bedoeling dat we allemaal weer in balans zijn. We komen in balans door de YIN en YANG in onszelf te begrijpen. Dit is de vrouwelijke en de mannelijke kant in onszelf te verwezenlijken, te ontwikkelen, dan zijn we androgeen, dan zijn we zowel man als vrouw in 1 body en daar gaat alles om IN BALANS ZIJN.

We kunnen ook onze chakra's schoonmaken en weer in balans brengen, want al onze problemen zitten in onze Chakra's. DNA kunnen we weer activeren en ook contact maken met onze Hogere Zelf en zo komen we in een hoger bewustzijn.Als wij dit kunnen begrijpen, zijn we op het juiste spirituele pad. Komen we niet zelf op dit pad dan worden we beslist in contact gebracht met iemand.

Hier kun je alvast zelf aan werken. Als we begrijpen dat emoties vast klonteren aan de aura en emoties zijn onbegrepen gevoelens. Onderzoek die emoties, want emoties trekken onze trillingen iedere keer omlaag. Ook is het héél belangrijk dat we in contact zijn met ons HART. Ons hart is onze motor/katalysator en als we afgesneden zijn van ons hart/katalysator dan komen we niet meer bij het weten en voelen. Dan hebben we ook geen zelfvertrouwen meer en ga zo maar door. We zijn dan niet meer in contact met onze innerlijke kracht.

Iedereen zal dan in 2012 in de 4 of 5de Dimensionale bewustzijn zijn. Dit is te verwezenlijken als we met ons hart voelen en niet verstandelijk.

Als alle Lichtwerkers nu zo door blijven gaan om anderen te helpen. Ook al zijn ze zelf al weer terug in hun 5de Dimensionale bewustzijn. Jullie waren al van de 5de Dimensie van de Kosmos, maar jullie zijn massaal naar de Aarde gekomen om te helpen. Als jullie dit nu begrijpen waarvoor jullie naar de Aarde zijn gekomen, het was een groot opgezette MISSIE maar wel door jullie zelf in werking gezet.

We hebben samen nog heel veel te doen, laten we dit doen in Liefde maar vooral ook met Respect voor elkaar. Iedereen draagt echt een steentje bij en iedereen doet dit op zijn eigen manier en zo hoort dit ook.

Deze informaties heb ik vanuit een zeer zuivere Bron doorgekregen.Als ik daarover geen goed gevoel/vertrouwen in had gehad dat deze informatie eerlijk en oprecht was; zou ik deze ook niet kunnen doorgeven.

BRON:www.spiritualwisdom.nl